Formacions

Ser per Educar
Programa: La Tribu Amahoro

Un programa híbrid de la Pedagogia Sistèmica i la Gestalt, que preten acompanyar i orientar a Sistemes Familiars en el seu creixement personal.

Gestió Eficaç del Temps

Modalitat: Presencial

Horari: 17:30h a 20:30h

Tallers

Taller d'homes:
Tenir èxit en les meves relacions amoroses
Intel·ligència Emocional:
Les 4 Emocions bàsiques
Fills de pares separats
Adreça

Passeig de les Esaselles 29
08600 Berga
BARCELONA


Contacte

marcfeliugestalt@gmail.com
+34 717 717 447 

Links
Feedback

Please send us your ideas, bug reports, suggestions! Any feedback would be appreciated.

Designed with Mobirise themes